Fotograafiliselt tegelen järgmiste teemadega  |   In my photographic route I handle several themes
film                                                                            film
analoogfotograafia                                                  analog photography
mustvalge                                                                 black and white
kunst                                                                         fine art
portree                                                                      portrait
inimene                                                                     human
kass                                                                           cats
loodus                                                                       nature
hobune                                                                     horses
vanad kaamerad                                                      old cameras
keskformaat                                                             middle format
rolleiflex                                                                    rolleiflex
linhof                                                                         linhof
digitaalne                                                                  digital


Esimene isiknäitus oli aastal 2012 Tallinnas, Fotomuuseumi Lee galeriis.
Kokku on isiknäitusi olnud neli, ühisnäituseid oluliselt rohkem, neist 3 isiknäitust ja 2 ühisnäitust on analoogfoto näitused, mille kogu protsess on valminud pimikus.
Siin lehel olevaid töid on võimalik ka osta, huvi korral või lihtsalt mõne hea mõtte korral võib julgelt kirjutada. Leht täieneb pidevalt.

Who am I ?
My first exhibition was in Tallinn, at the Lee gallery in Photo Museum 2012. Since then I've had 4 personal exhibitions total and several co-exhibitions from which 3 personal and 2 co-exhibition has been an analog exhibitions and all the work has been done in a darkroom.
The works on this page are available for buying, in case of interest or maybe just a good thought - please be welcome to write to me.
Page is developing constantly.

Back to Top