MÄRKSÕNAD:
film
analoogfotograafia
mustvalge
kunst
portree
inimene
kass
loodus
hobune
vanad kaamerad
keskformaat
rolleiflex
linhof
digitaalne

LABELS:
film
analog photography
black and white
fine art
portrait
human
cats
nature
horses
old cameras
middle format
rolleiflex
linhof
digital

Esimene isiknäitus oli aastal 2012 Tallinnas, Fotomuuseumi Lee galeriis.
Kokku on isiknäitusi olnud neli, ühisnäituseid oluliselt rohkem, neist 3 isiknäitust ja 2 ühisnäitust on analoogfoto näitused, mille kogu protsess on valminud pimikus.
Siin lehel olevaid töid on võimalik ka osta, huvi korral või lihtsalt mõne hea mõtte korral võib julgelt kirjutada. Leht täieneb pidevalt.

Who am I ?
My first exhibition was in Tallinn, at the Lee gallery in Photo Museum 2012. Since then I've had 4 personal exhibitions total and several co-exhibitions from which 3 personal and 2 co-exhibition has been an analog exhibitions and all the work has been done in a darkroom.
The works on this page are available for buying, in case of interest or maybe just a good thought - please be welcome to write to me.
Page is developing constantly.

Back to Top