SEOSED - vedelemulsioon nahal.
Koos raamiga 30x30cm
Väga piiratud tiraažid.
Saadaval ka kataloog.
CONNECTIONS - liquid emulsion on leather.
Framed work 30x30cm.
Very limited print-runs.
A catalog is also available.
SERTIFIKAAT
Iga tööga tuleb kaasa käsitsi täidetud sertifikaat, mis kinnitab töö autentsust.
Foto on piiratud tiraažiga seeriast „Seosed”.
Iga pilt on käsitööna valminud pimikus ning signeeritud autori poolt.
Autor: Reet Sau
Pealkiri: Seosed
Tiraaž:
Koopia:
Formaat: 11 x 11 cm
Raamiga mõõdud: 29,5 x 29,5 cm
Meedia: vedelemulsioon nahal
Pildistatud:
Suurendatud:
Vormistatud happevabade materjalidega.
Autori signatuur:
Certificate of Authenticity
This print is from the limited series Connections.
It is hand-made in a darkroom.
Each print is signed and numbered by artist.
Artist: Reet Sau
Series: Connections
Title: 
Print-run:
Copy no:
Size of the leather: 11 x 11 cm
Framed size: 29,5 x 29,5cm
Media: liquid emulsion on leather
Taken:
Enlarged:
Finishing: acid-free materials, wooden box frame, museum glass, by Diesel Arts Ltd.
Artist’s signature:
Back to Top